Hong Kong's rail
connection to mainland China
China's high speed rail network
Click on the labels to see travel times to other cities.

China’s high-speed rail network

Start
West Kowloon
Futian
Shenzhen North
Guangmingcheng
Humen
Qingsheng
Guangzhou South
Pingshan
Huizhou South
Huidong
Not in service
Guangzhou36m
Wuhan4hr 52m
Tianjin--
Shanghai11hr 32m
Shenzhen
Chengdu--
Nanjing14hr 19m
Beijing10hr 26m
Shenyang--
Hangzhou10hr 20m
Chongqing12hr 36m
Xian9hr 36m
Urumqi23hr 48m
Under construction or planned route
High-speed railways
1000km
Source: chinatrainguide.com